a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

Meer gezonde jaren in eigen omgeving!

Meer gezonde jaren in eigen omgeving!

Meer gezonde jaren in eigen omgeving! Dat was het motto van de bijeenkomst van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) waarbij besproken is welke behoefte de bewoners hebben om langer gezond in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen en hoe ondernemers deze oplossingen het beste bij de bewoners kunnen krijgen. Aan de andere kant zien bewoners uit Groningen wat de mogelijkheden zijn en werken zij actief mee aan hun eigen gezonde en zelfredzame omgeving.
Een goed initiatief om in krimpgebieden techniek en bewoners bij elkaar te brengen zodat ze in eigen omgeving kunnen blijven wonen en zorg kunnen ontvangen!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.