a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

Healpt werkt mee aan PROVES programma VIPP OPEN!

Healpt werkt mee aan PROVES programma VIPP OPEN!

Healpt werkt als PGO mee aan het PROVES programma voor VIPP OPEN, dit doen we in samenwerking met onder andere VZVZ, Vecozo en DXC. In deze programma testen we de informatiestandaarden voor het uitwisselen van huisartsgegevens. We kijken hoe de informatie uit het HIS in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving getoond wordt.  Afgelopen woensdag (24 juli) vond de Kick-off plaats, waarin we hebben gebrainstormd over de aanpak. Als resultaat leveren we een testrapport op met betrekking tot de functionaliteit van het Afsprakenstelsel en de informatiestandaard voor het uitwisselen van huisartsgegevens. Binnenkort meer informatie over de voortgang!

VIPP OPEN

VIPP OPEN is een versnellingsprogramma voor datauitwisseling in de eerstelijnszorg, met name huisartsen. Het doel van de regeling is om informatieuitwisseling tussen patiënten en huisartsen te stimuleren. Initiatiefnemers van OPEN zijn het ministerie van VWS, en de huisartsenkoepels NHG, LHV en InEen. Om in aanmerking te komen voor de OPEN regeling is het verplicht om aan MedMij deel te nemen. Hoewel deelname voor zorgaanbieders niet verplicht is, is het uiteraard wel aan te raden! Per 1 juli 2020 is het ten slotte verplicht om medische gegevens beschikbaar te stellen aan patiënten.

PROVES

PROVES is een initiatief van onder andere VZVZ en bestaat uit het begeleiden van pilots en Proof of Concepts (PoC). Momenteel beproeft PROVES het MedMij programma. Omdat het MedMij afsprakenstelsel vol in ontwikkeling is én er regelmatig nieuwe informatiestandaarden worden gepubliceerd, is het van belang dat deze ook in de praktijk getest worden. VZVZ zorgt hierbinnen voor de realisatie van de gemeenschappelijke voorzieningen. Binnen het PROVES-programma zijn zij ook betrokken als leverancier van medicatiegegevens.