a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

download app

PGO: zelf de regie over uw gezondheidsgegevens!

Helaas is er nog geen enkele zorgaanbieder echt live binnen het MedMij Afsprakenstelsel (situatie mei 2020). We zijn dus nog in afwachting van MedMij/VZVZ (overheid) totdat we daadwerkelijk gegevens kunnen uitwisselen met zorgaanbieders.